Beauty-GRIGPRIG-STUDIO

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์
รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ มากด้วยผลงาน และ
ประสบการณ์ ในศิลปะที่เรารัก เราถนัด เราเชี่ยวชาญ
พร้อมแนะแนวการถ่าย ท่าโพส เสื้อผ้า-หน้าผม
เริ่มต้น ฟรี 1 ชม. แต่งหน้า + ถ่ายภาพ 3 ชม. = 12,000 บาท
– ให้ไฟล์ภาพทั้งหมด ราคารวม สตูดิโอ ช่างภาพ กล้องเลนส์
– ราคานี้ไม่รวม นางแบบ เสื้อผ้า ช่างหน้า-ผม
ช่างภาพภัสร์นนท์ Tel 089-1662294
สอบถาม ค่าบริการและเวลาถ่ายภาพ ขอรายละเอียดด้วยครับ

ลักษณะงานถ่ายภาพ พรีเซ็นเตอร์กี่ท่าน และจำนวนชุดต่อท่าน
– สตูดิโอใหญ่ Size 8m X 8m  รายละเอียด  /  คลิกดูแผนที่
– ภาพใหญ่ขนาดจริง 21 mpx  คลิกดู
– ฟรีทำภาพให้ผิวเนียนสวยดูดี  ตัวอย่าง 1  /  ตัวอย่าง 2
– 50mpx / สตูดิโอใหญ่พิเศษ / นอกสถานที่ กรุณาสอบถาม
ภาพพรีเซ็นเตอร์ ทุกประเภท คลิกดูผลงาน
ภาพผลงานถ่ายแฟชั่น คลิกดูผลงาน
ชมวีดีโอเบื้องหลังงานถ่ายภาพ คลิกชมวีดีโอ

Beauty Photography Services :

รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเซรั่ม บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิว สตูดิโอถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิว สตูดิโอถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สตูดิโอถ่ายภาพ ถ่ายแบบพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิว รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าบำรุงผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเซรั่ม รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ สตูดิโอถ่ายภาพ ถ่ายแบบพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิว รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าบำรุงผิวหน้า บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเซรั่ม รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิว รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าบำรุงผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นายแบบ สตูดิโอถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า สตูดิโอถ่ายภาพ ถ่ายแบบพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ เครื่องสำอางค์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นายแบบ สตูดิโอถ่ายภาพ ถ่ายแบบพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิว สตูดิโอถ่ายภาพ ถ่ายแบบพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเซรั่ม ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นายแบบ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สตูดิโอถ่ายภาพ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บำรุงผิว บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บำรุงผิว บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สตูดิโอถ่ายภาพ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพนางแบบ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สินค้าดูแลผิวหน้า บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ นางแบบเครื่องสำอางค์ สตูดิโอ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ เครื่องสำอางค์

“ภาพสวย ผลงานโดดเด่น ราคาเหมาะสม”
เราไม่ได้เป็นช่างภาพเพียงแค่ชื่อ ‘ช่างภาพ’
แต่เราเป็นช่างภาพ จากความรู้ความสามารถ
ในอาชีพที่ เรารัก เราถนัด เราเชี่ยวชาญ
*พร้อมแนะนำ แนวการถ่าย เสื้อผ้า หน้าผม
กรุณาสอบถาม Tel: 089-1662294
Line Id : phasanont

ค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ กี่ท่าน, จำนวนชุดต่อท่าน เพื่อประเมินจำนวนชั่วโมงที่ใช้ถ่ายภาพ
* ราคาดังกล่าว รวม สตูดิโอ ช่างภาพโฆษณาพร้อมผู้ช่วย และอุปกรณ์กล้องเลนส์
*– สตูดิโอใหญ่ Size 8m X 8m  คลิกดู
*– ภาพใหญ่ตัวอย่างขนาดจริง  คลิกดู
*– ฟรีทำภาพให้ผิวเนียนสวยดูดี  คลิกดู
* กรณี พรีเซ็นเตอร์-ทีมงาน มีจำนวนคนเยอะ ต้องใช้สตูดิโอใหญ่ หรือถ่ายภาพนอกสถานที่ กรุณาสอบถาม

………………………………………………………………………

ข้อคิด ถ้าจะเปรียบช่างภาพกับเชฟพ่อครัว
ต้องการทานอาหารอร่อยๆ ลงทุนกับวัตถุดิบดีๆ เนื้อคุณภาพนำเข้า ผักสดๆ เครื่องปรุงชั้นเลิศ เช่าห้องครัวอุปกรณ์ทำครัวครบถ้วน แต่เชฟพ่อครัวไม่เก่ง ยังไงอาหารก็ไม่อร่อย
ต้องการงานถ่ายภาพดีๆ ลงทุนจ้างนางแบบสวยๆ จ้างช่างแต่งหน้าช่างทำผมเก่งๆ เสื้อผ้าสวยๆ เช่าสตูดิโอถ่ายภาพอุปกรณ์ครบถ้วน แต่ช่างภาพไม่เก่ง ยังไงภาพก็ไม่สวย

หรือเชฟพ่อครัวเก่งๆ มีวัตถุดิบธรรมดา เนื้อ ผักสด เครื่องปรุง ทั่วๆ ไป ห้องครัวอุปกรณ์ทำครัวพื้นฐาน แต่เชฟพ่อครัวเก่ง มากประสบการณ์ ก็สามารถเนรมิตอาหารให้อร่อยได้
ช่างภาพเก่งๆ เลือกมุมที่สวยของนางแบบสมัครเล่น กำกับท่าโพส แนะนำเรื่องแต่งหน้าทำผมและเสื้อผ้าได้ ใช้อุปกรณ์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ก็สามารถเนรมิตงานถ่ายภาพให้สวยได้

*ข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์เนื้อหาการสอนของผู้เขียน ภัสร์นนท์ ช่างภาพโฆษณา

………………………………………………………………………:)

อบรมถ่ายภาพแฟชั่น พอร์ทเทรต
คลิกดูรายละเอียด

ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์

รับ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ สตูดิโอถ่ายภาพ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญถ่ายภาพโฆษณา
บริการถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์ความงาม
รับถ่ายภาพนางแบบ รับถ่ายภาพนายแบบ สินค้าทุกประเภท

สอบถามรายละเอียด Tel: 089-1662294
email : grigpirg@live.com

รับ ถ่ายภาพพรีเซ็นเตอร์ รับถ่ายภาพนางแบบ คู่ผลิตภัณฑ์
รับถ่ายภาพนายแบบ คู่ผลิตภัณฑ์ รับ ถ่ายภาพ นางแบบคู่สินค้า